Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rosenkälla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rosenkälla 1445 16,3% 26,2% 22,6% 34,8% 9,3% 46,6% 53,4% 0,6% 0,5%
Summa 1445 16,3% 26,2% 22,6% 34,8% 9,3% 46,6% 53,4% 0,6% 0,5%

http://www.val.se