Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Koppartorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Koppartorp 604 12,7% 23,5% 31,6% 32,1% 4,5% 50,8% 49,2% 0,5% 1,3%
Summa 604 12,7% 23,5% 31,6% 32,1% 4,5% 50,8% 49,2% 0,5% 1,3%

http://www.val.se