Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bergshammar

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bergshammar 1032 15,2% 39,1% 21,6% 24,0% 7,8% 50,3% 49,7% 0,4% 1,1%
Summa 1032 15,2% 39,1% 21,6% 24,0% 7,8% 50,3% 49,7% 0,4% 1,1%

http://www.val.se