Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lunda 909 15,7% 28,6% 27,4% 28,3% 7,4% 50,6% 49,4% 0,3% 0,7%
Summa 909 15,7% 28,6% 27,4% 28,3% 7,4% 50,6% 49,4% 0,3% 0,7%

http://www.val.se