Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Runtuna

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Runtuna 1136 13,4% 31,2% 29,8% 25,7% 5,5% 51,8% 48,2% 1,1% 1,1%
Summa 1136 13,4% 31,2% 29,8% 25,7% 5,5% 51,8% 48,2% 1,1% 1,1%

http://www.val.se