Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tystberga

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tystberga 1793 14,8% 26,9% 29,4% 28,9% 7,1% 52,6% 47,4% 0,4% 0,9%
Summa 1793 14,8% 26,9% 29,4% 28,9% 7,1% 52,6% 47,4% 0,4% 0,9%

http://www.val.se