Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Norra innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Norra innerstaden 1286 21,0% 22,4% 24,0% 32,6% 7,9% 55,1% 44,9% 1,6% 2,7%
Summa 1286 21,0% 22,4% 24,0% 32,6% 7,9% 55,1% 44,9% 1,6% 2,7%

http://www.val.se