Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Södra innerstaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Södra innerstaden 1416 17,7% 23,6% 25,6% 33,1% 7,5% 51,1% 48,9% 0,7% 1,7%
Summa 1416 17,7% 23,6% 25,6% 33,1% 7,5% 51,1% 48,9% 0,7% 1,7%

http://www.val.se