Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Sunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Sunda 1366 10,5% 27,2% 23,5% 38,8% 4,7% 48,4% 51,6% 0,8% 0,9%
Summa 1366 10,5% 27,2% 23,5% 38,8% 4,7% 48,4% 51,6% 0,8% 0,9%

http://www.val.se