Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Peterslund

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Peterslund 1243 14,5% 35,9% 21,6% 28,1% 7,2% 50,4% 49,6% 0,8% 1,4%
Summa 1243 14,5% 35,9% 21,6% 28,1% 7,2% 50,4% 49,6% 0,8% 1,4%

http://www.val.se