Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Danvik

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Danvik 1089 12,3% 29,4% 30,4% 27,9% 7,4% 50,6% 49,4% 0,6% 1,9%
Summa 1089 12,3% 29,4% 30,4% 27,9% 7,4% 50,6% 49,4% 0,6% 1,9%

http://www.val.se