Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flens västra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flens västra 1284 15,1% 22,7% 28,5% 33,6% 7,9% 50,5% 49,5% 0,5% 2,4%
Summa 1284 15,1% 22,7% 28,5% 33,6% 7,9% 50,5% 49,5% 0,5% 2,4%

http://www.val.se