Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flens norra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flens norra 1369 12,6% 23,1% 23,0% 41,3% 6,2% 47,5% 52,5% 0,7% 0,9%
Summa 1369 12,6% 23,1% 23,0% 41,3% 6,2% 47,5% 52,5% 0,7% 0,9%

http://www.val.se