Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flens östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flens östra 971 14,9% 27,8% 26,8% 30,5% 7,6% 51,6% 48,4% 0,4% 1,0%
Summa 971 14,9% 27,8% 26,8% 30,5% 7,6% 51,6% 48,4% 0,4% 1,0%

http://www.val.se