Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Flens södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Flens södra 1232 20,1% 27,8% 26,1% 26,0% 10,1% 49,0% 51,0% 0,6% 1,8%
Summa 1232 20,1% 27,8% 26,1% 26,0% 10,1% 49,0% 51,0% 0,6% 1,8%

http://www.val.se