Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malmköpings yttre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malmköpings yttre 1433 12,3% 25,3% 29,8% 32,6% 6,0% 51,4% 48,6% 1,1% 1,0%
Summa 1433 12,3% 25,3% 29,8% 32,6% 6,0% 51,4% 48,6% 1,1% 1,0%

http://www.val.se