Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Malmköpings inre

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Malmköpings inre 996 14,0% 27,0% 19,3% 39,8% 6,7% 46,5% 53,5% 0,5% 0,8%
Summa 996 14,0% 27,0% 19,3% 39,8% 6,7% 46,5% 53,5% 0,5% 0,8%

http://www.val.se