Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hälleforsnäs

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hälleforsnäs 1238 11,4% 26,2% 26,4% 36,0% 6,6% 50,3% 49,7% 1,2% 0,8%
Summa 1238 11,4% 26,2% 26,4% 36,0% 6,6% 50,3% 49,7% 1,2% 0,8%

http://www.val.se