Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gamla Vattentornet

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gamla Vattentornet 1090 28,1% 28,6% 19,9% 23,4% 10,0% 47,9% 52,1% 0,3% 2,2%
Summa 1090 28,1% 28,6% 19,9% 23,4% 10,0% 47,9% 52,1% 0,3% 2,2%

http://www.val.se