Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Centrum

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Centrum 1648 28,2% 23,3% 19,8% 28,7% 10,6% 46,5% 53,5% 0,2% 0,6%
Summa 1648 28,2% 23,3% 19,8% 28,7% 10,6% 46,5% 53,5% 0,2% 0,6%

http://www.val.se