Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Duveholm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Duveholm 1084 11,7% 28,5% 26,0% 33,8% 6,5% 49,5% 50,5% 0,4% 0,8%
Summa 1084 11,7% 28,5% 26,0% 33,8% 6,5% 49,5% 50,5% 0,4% 0,8%

http://www.val.se