Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Laggarhult

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Laggarhult 1701 13,4% 33,0% 21,3% 32,3% 7,2% 49,4% 50,6% 0,1% 1,4%
Summa 1701 13,4% 33,0% 21,3% 32,3% 7,2% 49,4% 50,6% 0,1% 1,4%

http://www.val.se