Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Bie

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Bie 1255 13,9% 28,7% 31,0% 26,4% 6,9% 52,4% 47,6% 0,2% 1,6%
Summa 1255 13,9% 28,7% 31,0% 26,4% 6,9% 52,4% 47,6% 0,2% 1,6%

http://www.val.se