Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyhem

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyhem 1011 20,0% 33,0% 25,0% 22,0% 9,7% 52,4% 47,6% 0,4% 1,5%
Summa 1011 20,0% 33,0% 25,0% 22,0% 9,7% 52,4% 47,6% 0,4% 1,5%

http://www.val.se