Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Oppunda

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Oppunda 1475 19,4% 29,2% 23,7% 27,7% 7,4% 48,3% 51,7% 0,3% 1,2%
Summa 1475 19,4% 29,2% 23,7% 27,7% 7,4% 48,3% 51,7% 0,3% 1,2%

http://www.val.se