Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Nyfors Östra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Nyfors Östra 1258 27,1% 24,5% 21,1% 27,3% 8,2% 48,5% 51,5% 0,2% 1,8%
Summa 1258 27,1% 24,5% 21,1% 27,3% 8,2% 48,5% 51,5% 0,2% 1,8%

http://www.val.se