Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Forsbomsvreten

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Forsbomsvreten 1018 30,7% 34,9% 20,2% 14,1% 11,7% 53,3% 46,7% 0,5% 1,6%
Summa 1018 30,7% 34,9% 20,2% 14,1% 11,7% 53,3% 46,7% 0,5% 1,6%

http://www.val.se