Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Västermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Västermalm 1155 27,7% 27,6% 23,1% 21,6% 12,5% 52,6% 47,4% 1,0% 1,0%
Summa 1155 27,7% 27,6% 23,1% 21,6% 12,5% 52,6% 47,4% 1,0% 1,0%

http://www.val.se