Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Myrtorp

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Myrtorp 1147 20,8% 29,2% 22,6% 27,4% 10,5% 48,1% 51,9% 0,2% 1,7%
Summa 1147 20,8% 29,2% 22,6% 27,4% 10,5% 48,1% 51,9% 0,2% 1,7%

http://www.val.se