Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Råbergstorp-Lagersberg

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Råbergstorp-Lagersberg 1199 30,7% 32,6% 16,3% 20,4% 14,5% 45,1% 54,9% 0,5% 1,3%
Summa 1199 30,7% 32,6% 16,3% 20,4% 14,5% 45,1% 54,9% 0,5% 1,3%

http://www.val.se