Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Tunavallen

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Tunavallen 1194 17,2% 30,8% 24,9% 27,1% 7,5% 49,1% 50,9% 0,5% 0,9%
Summa 1194 17,2% 30,8% 24,9% 27,1% 7,5% 49,1% 50,9% 0,5% 0,9%

http://www.val.se