Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Lundby-Gredby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Lundby-Gredby 1527 18,0% 35,2% 22,2% 24,6% 7,8% 48,4% 51,6% 0,6% 1,6%
Summa 1527 18,0% 35,2% 22,2% 24,6% 7,8% 48,4% 51,6% 0,6% 1,6%

http://www.val.se