Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ekeby-Brottsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ekeby-Brottsta 1344 12,1% 35,2% 22,0% 30,7% 6,8% 49,0% 51,0% 0,5% 0,8%
Summa 1344 12,1% 35,2% 22,0% 30,7% 6,8% 49,0% 51,0% 0,5% 0,8%

http://www.val.se