Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenby 913 18,8% 43,5% 22,3% 15,3% 9,5% 47,9% 52,1% 0,4% 1,5%
Summa 913 18,8% 43,5% 22,3% 15,3% 9,5% 47,9% 52,1% 0,4% 1,5%

http://www.val.se