Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stadsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stadsparken 1456 22,0% 22,6% 20,3% 35,1% 7,3% 44,8% 55,2% 0,5% 1,1%
Summa 1456 22,0% 22,6% 20,3% 35,1% 7,3% 44,8% 55,2% 0,5% 1,1%

http://www.val.se