Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Årby-Notarien

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Årby-Notarien 869 22,4% 35,1% 24,3% 18,2% 12,1% 50,9% 49,1% 0,8% 2,9%
Summa 869 22,4% 35,1% 24,3% 18,2% 12,1% 50,9% 49,1% 0,8% 2,9%

http://www.val.se