Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Helgesta-Valhalla

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Helgesta-Valhalla 1361 14,1% 31,2% 23,4% 31,3% 7,5% 50,3% 49,7% 0,7% 2,4%
Summa 1361 14,1% 31,2% 23,4% 31,3% 7,5% 50,3% 49,7% 0,7% 2,4%

http://www.val.se