Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Ärsta

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Ärsta 1141 22,1% 37,3% 22,6% 18,0% 11,0% 50,4% 49,6% 0,4% 2,1%
Summa 1141 22,1% 37,3% 22,6% 18,0% 11,0% 50,4% 49,6% 0,4% 2,1%

http://www.val.se