Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Östermalm

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Östermalm 1359 25,3% 35,5% 18,2% 21,0% 7,6% 48,1% 51,9% 0,7% 1,6%
Summa 1359 25,3% 35,5% 18,2% 21,0% 7,6% 48,1% 51,9% 0,7% 1,6%

http://www.val.se