Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Eskilsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Eskilsparken 1367 32,9% 31,7% 19,5% 15,9% 9,5% 48,0% 52,0% 0,7% 2,0%
Summa 1367 32,9% 31,7% 19,5% 15,9% 9,5% 48,0% 52,0% 0,7% 2,0%

http://www.val.se