Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Söderängsparken

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Söderängsparken 1290 23,7% 30,2% 21,9% 24,3% 8,3% 45,3% 54,7% 0,2% 1,6%
Summa 1290 23,7% 30,2% 21,9% 24,3% 8,3% 45,3% 54,7% 0,2% 1,6%

http://www.val.se