Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Rådhustorget-Mälarbaden

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Rådhustorget-Mälarbaden 1758 11,5% 34,2% 27,0% 27,3% 5,6% 51,9% 48,1% 0,6% 3,1%
Summa 1758 11,5% 34,2% 27,0% 27,3% 5,6% 51,9% 48,1% 0,6% 3,1%

http://www.val.se