Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Krusgårdsberget

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Krusgårdsberget 1069 19,6% 27,0% 22,6% 30,7% 8,3% 52,1% 47,9% 1,2% 1,8%
Summa 1069 19,6% 27,0% 22,6% 30,7% 8,3% 52,1% 47,9% 1,2% 1,8%

http://www.val.se