Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Holmberget-Mälby

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Holmberget-Mälby 1451 15,9% 29,7% 23,4% 30,9% 6,8% 52,1% 47,9% 0,9% 1,2%
Summa 1451 15,9% 29,7% 23,4% 30,9% 6,8% 52,1% 47,9% 0,9% 1,2%

http://www.val.se