Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Hällbybrunns S Råby-Rek

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Hällbybrunns S Råby-Rek 1478 14,0% 36,7% 27,9% 21,4% 7,7% 49,3% 50,7% 0,2% 1,6%
Summa 1478 14,0% 36,7% 27,9% 21,4% 7,7% 49,3% 50,7% 0,2% 1,6%

http://www.val.se