Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Gillberga-Lista

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Gillberga-Lista 1186 14,0% 32,5% 28,2% 25,3% 7,2% 51,7% 48,3% 0,4% 1,7%
Summa 1186 14,0% 32,5% 28,2% 25,3% 7,2% 51,7% 48,3% 0,4% 1,7%

http://www.val.se