Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Öja-Västermo

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Öja-Västermo 1299 14,0% 25,1% 30,3% 30,6% 7,2% 50,9% 49,1% 0,2% 1,5%
Summa 1299 14,0% 25,1% 30,3% 30,6% 7,2% 50,9% 49,1% 0,2% 1,5%

http://www.val.se