Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Skogstorp Södra

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Skogstorp Södra 987 13,7% 37,3% 23,3% 25,7% 8,2% 51,4% 48,6%   1,2%
Summa 987 13,7% 37,3% 23,3% 25,7% 8,2% 51,4% 48,6% 1,2%

http://www.val.se