Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Stenkvista

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Stenkvista 969 15,3% 35,8% 24,8% 24,1% 7,3% 50,8% 49,2% 0,6% 0,8%
Summa 969 15,3% 35,8% 24,8% 24,1% 7,3% 50,8% 49,2% 0,6% 0,8%

http://www.val.se