Val till Europaparlamentet - Ålder och kön - Barva-Jäder

Klicka här för att läsa mer om statistiken och för att se rådata som statistiken bygger på

Röstberättigade

Statistiken bygger på uppgifter i folkbokföringen och är framtagen 2014-05-26

Läs mer om rösträtt på www.val.se

Valdistrikt Antal 18-29 30-49 50-64 65- Förstagångsväljare Män Kvinnor EU-medborgare Folkbokförd utomlands
Barva-Jäder 1068 12,3% 32,1% 27,7% 27,9% 5,5% 51,0% 49,0% 0,6% 0,8%
Summa 1068 12,3% 32,1% 27,7% 27,9% 5,5% 51,0% 49,0% 0,6% 0,8%

http://www.val.se